HİZMET POLİTİKAMIZ

DENETİMİN STANDARDINI YÜKSELTİYORUZ.

Müşterilerimiz ile ilişkilerimizde anlık, çözüm odaklı ve çok taraflı bir yönlendirme sağlıyor, doğrudan şirket ortaklarımızın liderliğinde, zaman sınırı olmaksızın, beklentilerin de ötesine geçerek denetimde yeni bir standarda erişiyoruz.

YOLUNUZA IŞIK OLUYORUZ.

Dünyada belki de başka hiçbir meslek yoktur ki, denetim kadar müşterisinde tereddüt ve huzursuzluk uyandırsın. Centrum olarak deneyimli ve kaliteli kadromuzla bu yargının önüne geçiyor ve doğru sonuca ulaşmak amacıyla şirketlerimizin yanında ve onlarla bir arada çalışıyoruz.

MÜŞTERİLERİMİZ VAR OLDUKÇA ŞİRKETİMİZİN DE VAROLACAĞINI BİLİYORUZ.

Finansal tablolarında yer almamasına karşın, bir şirketin sahip olduğu en değerli varlığın o şirketin sahip olduğu müşterileri olduğunu biliyor, bu doğrultuda müşterilerimizi en değerli iş ortağımız olarak görerek çalışmalarımızı onların beklenti ve ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz.

MESLEKİ ETİK İLKELERİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ.

Kamu yararına hareket etme sorumluluğunu her yönüyle benimsiyor; dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlik ve özen, sır saklama ve mesleğe uygun davranışların etik kurallar olduğunun bilinciyle küreselleşen dünyada müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına ayak uydurabilecek şekilde hareket ediyoruz.