ORTAKLARIMIZDr. Burçin Gözlüklü

Yönetici Ortak, YMMBurçin Gözlüklü, Centrum Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Grup Şirketleri’nin kurucusu ve yönetici ortağı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, dünyanın en büyük denetim ve hukuk firmalarından olan Almanya merkezli ETL Global’ın Türkiye ofisi vergi başkanıdır. Kurucusu olduğu Centrum, vergi alanında Dünyanın en itibarlı araştırma ve yayıncılık şirketi olarak görülen İngiltere merkezli International Tax Review (ITR) isimli şirket tarafından 2019 yılında “Türkiye’nin En İyi Vergi Şirketi” ödülüne layık görülmüştür.

Centrum Grubunu kurmadan önce, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda 10 yıl süreyle Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır.

2008 yılı içerisinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (yeni adıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) Genel Sekreteri olarak atanmış ve 3 yıla yakın süreyle uluslararası muhasebe standartlarının yerel mevzuata kazandırılması çalışmalarına liderlik etmiştir. Anılan dönemde Asya – Okyanusya Standart Belirleyicileri Grubu (AOSSG)'ne üye, Dünya Standart Belirleyicileri Grubu (WSS)'na ise gözlemci üye olarak katılmıştır. Genel Sekreterlik görevi süresince, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun hazırlanması çalışmalarında aktif olarak yer almış, Avrupa Birliği müktesebatı Şirketler Hukuku faslının AB Komisyonu ile müzakeresi sürecinde yeni TTK'nın muhasebe ve denetim ile ilgili düzenlemeleri yönünden ülkemizi temsil etmiştir

2010 yılında kamudaki görevlerinden ayrılarak Koç Holding A.Ş. bünyesinde Denetim Grubu Koordinatörü olarak çalışmaya başlamıştır. Bir yıllık Denetim Grubu Koordinatörlüğü görevinin ardından Koç Holding A.Ş. Vergi Yönetimi Koordinatörü olarak atanmış ve 2014 yılının ortasına kadar Koç Topluluğu Şirketlerinin üst düzey vergi yöneticisi olarak çalışmıştır.

Burçin Gözlüklü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, Başkent Üniversitesi Muhasebe Finansman Anabilim Dalında Doktora yapmıştır.

2013 yılından bu yana Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesidir. 2020 yılı içerisinde ise İstanbul Ekonomi Zirvesi’ne icra kurulu üyesi ve halka açık Yeni Gimat GYO A.Ş. şirketinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi ünvanlarına sahip olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Uzmanlık Alanları


Ramazan ORUÇ

Ortak, YMMMaliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak 2005 yılında başladığı kamu görevini, 2011- 2017 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Transfer Fiyatlandırması ve Yurt Dışı Kazançlar Grup Başkanlığı’nda sürdürmüştür.

2017 yılında istifa etmek suretiyle ayrıldığı kamu görevi süresince, Türkiye’nin önde gelen büyük mükellefleri nezdinde yürüttüğü üst düzey vergi incelemelerinin yanı sıra transfer fiyatlandırması ve uluslararası vergilendirme alanında incelemeler, kara para inceleme ve soruşturmaları ile özel amaçlı inceleme ve denetimler yapmıştır.

Hesap Uzmanları Kurulu ArGe ve Risk Analiz Merkezi’nde risk analizine dayalı vergi incelemesi seçimi ve veri analizi çalışmaları yürütmüştür.

2017 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. Çeşitli sektörlerde birçok firmaya vergi denetimi, KDV iadesi, uluslararası vergilendirme, transfer fiyatlandırması, şirket yeniden yapılandırmaları, vergi inceleme ve dava danışmanlığı alanlarında hizmetler sunmuştur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, ABD-Carnegie Mellon Üniversitesi’nden yüksek onur derecesi ile MPA yüksek lisansı almıştır.

2011-2012 yıllarında Hesap Uzmanları Vakfı genel sekreterliği, 2016-2017 yıllarında da Hesap Uzmanları Derneği başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir.

Uzmanlık AlanlarıFazıl BOYRAZ

OrtakHazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak 2004 yılında başladığı kamu görevini, Vergi Denetmen Yardımcısı olarak sürdürmüş ve 2006 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak Hesap Uzmanları Kuruluna intisap etmiştir.

2011 - 2012 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda vergi incelemeleri, rapor değerlendirme komisyonu ve uzlaşmalardan sorumlu Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2012 – 2013 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları ile Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurt Dışı Kazançlar Grup Başkanlıklarının koordinasyonunda görev almıştır. Bu süreçte Vergi Denetim Kurulu Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun raportörlüğünü de yürütmüştür.

Ocak 2014’te Gelir İdaresi Başkanlığında kurumlar vergisinden sorumlu Grup Başkanı olarak görevlendirilmiş olup istifa ettiği Şubat 2020’ye kadar bu görevini sürdürmüştür. İstifa etmek suretiyle ayrıldığı kamu görevi süresince, Türkiye’nin önde gelen büyük mükellefleri nezdinde yürüttüğü üst düzey vergi incelemelerinin yanı sıra vergi müfettiş yardımcılarına yönelik mesleki eğitim kurslarına eğitici olarak katılmış, Vergi Denetim Kurulunda ve Gelir İdaresi Başkanlığında birçok mevzuatın yazımında görev almış, vakıflara vergi muafiyeti tanınması ile derneklere kamuya yararlı dernek statüsü verilmesine ilişkin süreçleri yürütmüştür.

Uzmanlık Alanları


Fırat GÜÇLÜ

OrtakYıldız Holding Kontrol ve Murakabe Grubu’nda 2004 yılında başladığı denetim görevini 2013 yılına kadar sürdürmüş, 2013- 2015 yılları arasında Bilkent Holding (Tepe Grubu)’nda Denetim Bölümü’nde görev almıştır. 2015- 2017 yılları arasında Natura Gıda San. A.Ş. (Golf Dondurma)’ de CFO olarak Üst Yönetim takımı içerisinde yer almıştır. 2017 yılından itibaren de kendi kurmuş olduğu Seta Partners Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri şirketinde Kurucu Ortak olarak çalışmalarına devam etmiştir.

Aynı zamanda çeşitli üniversitelerde Denetim ve Muhasebe alanında dersler vermekte olup hali hazırda Bahçeşehir Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Yayınlanmış birçok makalesi olup denetim ve mali işler alanında 15 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Executive MBA ve İstanbul Üniversitesi Muhasebe- Finansman alanında doktorası bulunmaktadır. Michigan Ross Business School ve Cornell Üniversitesi sertifika programlarını tamamlamış, Japon Sanayi ve Ticaret Odası tarafından desteklenen “AOTS- EPCM Program (Japan) Executive Program on Corporate Management’a katılmıştır.

Uzmanlık AlanlarıYasin ERGÜN

OrtakAvrasya Audit’te başladığı denetim kariyerini 2008 yılına kadar sürdürmüş, 2008 – 2010 yılları arasında BDO Türkiye denetim bölümünde görev almıştır. 2010 – 2019 yılları arasında Deloitte denetim bölümünde üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”), Amerika Birleşik Devletleri’nde Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (“US GAAP”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS”) uygun yapılan denetim çalışmalarında önemli tecrübe sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kökenli çok uluslu şirketler ve yerli büyük sanayi gruplarına verilen denetim ve danışmanlık projelerini yönetmiştir.

Bağımsız denetim, halka arz, finansal raporlama ve muhasebe danışmanlığı, dönüşüm projeleri, finansal durum tespiti ve değerleme hizmet alanlarında 15 yılı aşkın profesyonel deneyimi bulunmaktadır.

Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olup çeşitli kurumlarda muhasbe, raporlama ve denetim standartları üzerine dersler vermektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve KGK Bağımsız Denetim lisanslarına sahip olup Türkiye Bağımsız Denetim Derneği Üyesi’dir.

Uzmanlık Alanları


Sami ŞENER

OrtakCentrum’un tam tasdik ve vergi müşavirlik hizmeti verdiği şirketlerin denetlenmesi, denetim raporlarının hazırlanması ve vergi müşavirlik hizmetlerinin sunulmasından sorumludur.

1986-2002, Arthur Andersen, 1998’de Global Vergi Ortağı olmuştur.

2002-2010, Ernst & Young Kıdemli Vergi Ortağı, Enerji ve Altyapı Sektör Lideri, Vergi Bölümü Pazarlamadan Sorumlu Ortak, Satınalma &Birleşmeler ve Vergi Yapılandırma hizmetleri Lideri, E & Y Güneydoğu Avrupa Danışma Komitesi Üyesi, Vergi Danışmanlık ve Tam Tasdik Ekip Üyesi.

2010-2015, KPMG, Enerji Sektörü Türkiye Lideri, Vergi Bölümü Pazarlamadan Sorumlu Ortak, Rusya Masası Lideri, Vergi Danışmanlık ve Tam Tasdik Ekip Üyesi.

Specialty Areas