KURUMSAL SÜRÜDÜRÜLEBİLİRLİK

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİZMETLERİ


Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir ve Neden İhtiyacınız Var?


Sürdürülebilirlik, gelecek nesilleri korurken mevcut ihtiyaçları karşılamak için çevresel, sosyal ve ekonomik düşünceleri dengelemeyi içerir. Küresel hedeflerle uyum sağlayarak gezegenimiz ve işletmeler için sürdürülebilir bir geleceği güvence altına alır. Üç temel bileşeni vardır:

 • Çevresel sürdürülebilirlik (Gezegeni koruma)
 • Sosyal sürdürülebilirlik (İnsan ve toplum refahı)
 • Ekonomik sürdürülebilirlik (Sorumlu kaynak yönetimi ve etik iş yapma).

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ya da İngilizce adıyla Sustainable Development Goals (SDGs), Birleşmiş Milletler tarafından 2030'a kadar yoksulluğun azaltılmasından iklim değişikliğine uyum sağlamaya kadar değişen ve bireylerden kurumlara tüm dünyayı ilgilendiren küresel amaçlardır. SKA’lar küresel kalkınma için kapsamlı bir yol haritası sunarak şimdiki ve gelecek nesiller için sürdürülebilir, adil bir dünya yaratma ihtiyacını vurgular. SKA’ların kurumsal gelişim stratejilerine entegre edilmesi kurumsal sürdürülebilirliğin temel yapısını oluşturur.

Sürdürülebilirlik Raporlamasına Neden İhtiyacınız Var ve Standartları Nelerdir?


Sürdürülebilirlik raporlaması, şeffaflığı, hesap verebilirliği, bütünlüğü, güvenilirliği ve itibarı artırırken yatırımcılar/hisse sahipleri, paydaşlar ve iş ortaklarının beklentilerini karşılaması için organizasyonlar için hayati öneme sahiptir. Düzenleyici uyumu sağlar, sürekli iyileşmeyi teşvik eder ve küresel sürdürülebilirlik amaçlarıyla uyum sağlar. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, GRI, IFRS, SASB, OECD, PRI ve TCFD gibi yaygın olarak tanınan standartlar ve çerçeveler, kapsamlı, sektöre özgü ve iklim odaklı raporlama için rehberlik eder.

2024'ten itibaren, AB şirketlerinin çoğu, AB düzenlemeli pazarlarda faaliyet gösteren veya AB'de listelenen bağlı şirketleri olan AB dışı şirketleri içeren AB CRSD zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi tutulacaktır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yol Haritası ve Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı


Deneyimli sürdürülebilirlik uzmanlarımız tarafından tasarlanan kurumsal sürdürülebilirlik yol haritası ve sürdürülebilirlik raporu danışmalığı hizmetlerimiz; yapay zeka destekli dijital teknolojilerimiz sayesinde sürdürülebilirlik raporlaması için etkin ve verimli bir çözüm sunar.

Organizasyonların sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına ve pazar taleplerine hızlı yanıt vermesini amaçlayan yalınlaştırılmış süreçlerle verimlilik; zaman ve maliyet tasarrufuna dönüşür, böylece sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmak isteyen organizasyonlar için çok değerli bir araç haline gelir.

Danışmanlık ve eğitim alanlarımız;

 • Farkındalık Toplantıları ve Sürdürülebilirlik 101 Eğitimleri
 • Durum Tespiti, Dokümantasyon İncelemesi ve Araştırma Analizi
 • Kurumsal ve Sektörel Sürdürülebilirlik Unsurlarının/Bileşenlerinin Belirlenmesi
 • Sürdürülebilirlik Dengesi Matrisinin (Öncelik Matrisi) Hazırlanması
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bağlılığı ve Kurumsal Strateji/Öngörüler
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı Bağlılığı ve Strateji/Öngörüler
 • GRI Standartları Bağlılığı ve Strateji/Öngörüler
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Unsurlarına Öncelik Verilmesi
 • Kıyaslama ve Analitik Sonuç Raporu, Strateji Planlama